columns over tv titels

Het bovennatuurlijke moet van de EO christelijk zijn

Ik ben geïnteresseerd in alle klopgeesten, zwevende tafels en buigende lepels - ik geloof er soms zelfs in - maar erger me aan wetenschappers die ze tot verklaarbare, fysische verschijnselen willen terugbrengen. Dan gaat de lol eraf.

Misschien komt het omdat ik ooit als student parapsychologie urenlang over de ins en outs van reïncarnatie heb moeten discussiëren. We speculeerden over de energievorm waar de ziel uit zou bestaan, waar-ie verbleef tussen de carnaties. Soms switchten we van van reïncarnatie naar telepathie, om te verklaren waarom sommige peuters vloeiend vreemde talen kunnen spreken. Dat soort lulkoek.

In tegenstelling tot de wetenschap is het evangelie aangenaam eenduidig in haar verklaringen van paranormale fenomenen: het komt allemaal door de Hand van God. Of, zoals in dit geval, de Tong van God. Het EO-praatprogramma Omega, waarin 'bovennatuurlijke werkelijkheid' ter discussie wordt gesteld, ging over Christenen die opeens in vreemde, vaak onbekende talen begonnen te bidden. Zonder ooit een stap in Afrika gezet te hebben prevelden ze opeens het Onze Vader in het Swahili.

Om dit 'spreken in tongen' (meestal rond Pinksteren) te ontzenuwen had de gastheer een taalkundige, een dominee, een verpleegkundige en een EO-topman uitgenodigd. Erg vurig werd de discussie niet, want ze waren het allen roerend over eens dat het om een liefdesuiting van God ging. Om de Heilige Geest in de Wind. "Je kunt er opeens door bevangen worden, maar je moet er wel open voor staan," wist de verpleegkundige. "Het is één van Paulus' negen geestesgaven," vulde de EO-topman hem aan.

Zo zat dat dus. Geen woord over telepathie, reïncarnatie of krankzinnigheid. Gewoon goddelijke inspiratie. Maar hoe zat het dan met gebeden waarvan de taal niet eens werd herkend, laat staan kon worden vertaald? De taalkundige: "De klanken vertonen alle kenmerken van een volwaardige taal. En tja, er zijn wel zesduizend talen. Bovendien is het mogelijk dat de taal niet aards is - een taal der engelen." Dus wellicht zit uw brabbelende baby voortdurend het Nieuwe Testament op te dreunen.

Ik mag deze romantische kijk op parnormale verschijnselen wel. Hij voedt de fantasie. Jammer genoeg kreeg de discussie een vieze ondertoon toen het onderwerp op andere godsdiensten kwam. Op heidense godsdiensten en hun shamanen. Deze medicijnmannen mochten dan ook 'spreken in tongen', maar hierbij kon nooit sprake zijn van Goddelijke inspiratie. Er waren immers occulte krachten in het spel. "De duivel immiteert God!" merkte de dominee veelzeggend op. Bah. Omega mag dan een verlichte sfeer willen uitstralen, uiteindelijk is ze net zo aards bekrompen als de wetenschap.