"Dites fromage!"

Wellicht dat een "Le petit oiseau va sortir!" meer effect had gesorteerd bij de chagrijnige Fransozen, maar gelukkig deed de dromedaris zelf wel spontaan mee, al zou diens glimlach mede verklaard kunnen worden uit aanmoedigingen tijdens vorige fotosessies, gezien de littekens op zijn snuit.

drom-def-450