Full frontal

Censuur op Facebook? Schande! roept iedereen. Mooi bloot is niet fout! Lekker bloot moet kunnen!

Ik begrijp al die consternatie niet. Het medium is gratis en niet verplicht, dus als je er gebruik van wilt maken houd je je aan de regels. Dat die regels Victoriaans overkomen, tja, dat heb je al snel bij een commercieel Amerikaans product. Bedenk wel dat Z*ckerbergs kruistocht tegen onze losse zeden niet moralistisch is maar amoreel: het gaat hem erom adverteerders te behagen, niet om naturisten te verjagen.

Interessanter dan al die verontwaardiging vind ik de criteria van de censuur. Wat acht Z*ck nog frivool en wat is volgens hem vieze vuile stinkporno? Worden foute foto’s opgespoord door software die vastloopt zodra er een secundair geslachtskenmerk in het filter komt? Of is de klopjacht ‘t levenswerk een overijverige, gepensioneerde Stasi? Om dit uit te testen zal ik mijn full frontal iedere dag opnieuw posten, met een steeds kleiner wordend sterretje, tot mijn profiel verwijderd wordt. Dan zou ik het op prijs stellen als jullie hier zo'n Dwaze Moederactie beginnen - zo geëngageerd ben ik ook wel weer.

bloot-def-450